Phast Software - Công cụ phần mềm phân tích nguy hiểm trong công nghiệp

Phast Software - Công cụ phần mềm phân tích nguy hiểm trong công nghiệp

Đơn vị phát triển: 
DNV GL Software
Tính năng cơ bản: 
Phần mềm phân tích rủi ro - mô hình hóa hậu quả toàn diện cho tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế và vận hành ngành công nghiệp.

Tính năng của PHAST bao gồm:

 • Cung cấp minh họa rõ ràng về các kết quả, đó có thể là kết quả của các mối nguy hiểm trên quy mô của bạn.
 • Hỗ trợ trong việc tuân thủ các quy định an toàn.
 • Cho phép ứng phó hiệu quả hơn với các sự cố nguy hiểm bằng cách tìm hiểu kết quả của người dùng.
 • Nâng cấp phần mềm thường xuyên, kết hợp kinh nghiệm công nghiệp và chuyên môn, và những tiến bộ. trong kết quả mô hình công nghệ.
 • Tạo điều kiện giảm chi phí về thiệt hại và bảo hiểm.
 • Đảm bảo tối ưu hóa an toàn của nhà máy và quá trình thiết kế.

Cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh:

DNV liên tục phát triển các UDM để đảm bảo là tiêu chuẩn công nghiệp bằng cách nghiên cứu sâu rộng, phát triển và xác nhận thực nghiệm. Phát triển gần đây đã bao gồm xác nhận cho các phiên bản của LNG, CO2 and Hydrogen.

Sự xả thải của các hỗn hợp và các thành phần nguyên chất từ:

 • Đường ống dài và ngắn.
 • Sự rò rỉ.
 • Sự vỡ nghiêm trọng.
 • Van giảm áp và vỡ đĩa.
 • Sự sập đổ nóc bể.
 • Khoảng bay hơi từ các bể chứa.
 • Sự giải phóng vào không khí từ sự thất thoát của các thể chứa trong nhà và ngoài trời.

Sự phân tán:

PHAST bao gồm mô hình phân tán cho:

 • Jet, heavy and passive dispersion phases.
 • Sức nổi.
 • Tương tác với các chất nền.
 • Sự phóng ra theo từng chùm.
 • Giới hạn tại tầng đất xáo trộn / đảo ngược.
 • Sự cấu thành giọt và sự tràn.

Tính năng nổi trội của mô hình mở rộng PHAST bao gồm:

 • Liquid Rainout, kết quả của sự phát triển và nghiên cứu mới nhất của DNV.
 • Sự phân bố vũng và bay hơi.
 • Phân tích các ảnh hưởng độc hại theo hướng gió trong nhà và ngoài trời.
 • Bức xạ và cháy nổ:
 • Jet fire, trong đó bao gồm API và các mô hình chóp cụt.
 • Cháy vũng.
 • Cầu lửa, bao gồm mô hình Roberts (HSE) and TNO (Yellow Book).
 • Sự bùng nổ, trong đó có TNT, TNO Multi-Energy và mô hình Baker Strehlow.

Video khác

 • Phast - Công cụ phần mềm phân tích nguy hiểm trong công nghiệp