PLAXIS Dynamics 2010

PLAXIS Dynamics 2010

Tính năng cơ bản: 
PlaxFlow là gói phần mềm của hãng Plxis-Hà lan. Phục vụ cho việc phân tích trạng thái của dòng chảy bão hòa, không bão hòa theo phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật và thủy lực học.

PlaxFlow là gói phần mềm của hãng Plxis-Hà lan. Phục vụ cho việc phân tích trạng thái của dòng chảy bão hòa, không bão hòa theo phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật và thủy lực học. Việc Phân tích dòng chảy ngầm yêu cầu những mô hình nâng cao cho thí nghiệm mô phỏng của đất chưa bão hòa, phụ thuộc thời gian và ứng xử của đất. 

PlaxFlow được trang bị những tính năng để giải quyết những vấn đề phức tạp của dòng chảy trong đất.

http://wildeanalysis.co.uk/system/photos/390/preview/PLAXIS_Dynamics.jpg?1271258588

Tính năng của module:

a)Mô hình:

 • Thời gian phụ thuộc vào tải trọng động hệ thống điểm tải, tải trọng phân bố và chuyển vị theo quy định (vận tốc, gia tốc)
 • Ứng dụng độc lập chuyển theo chiều ngang và chiều dọc (vận tốc, gia tốc) của các thành phần
 • Thấm nước (nhớt) ranh giới để hấp thụ sóng tại các ranh giới mô hình Rayleigh damping (αR và βR) cho dữ liệu vật liệu thiết lập cho các lớp đất và kết cấu
 • Smooth mắt lưới, để ngăn ngừa và phản ánh số dao động nội bộ
 • HSsmall mô hình bao gồm cả nhỏ-căng cứng, giảm môđun và khí đẩy nổi (hysteretic damping)
 • Khi có yêu cầu: mô hình hóa lỏng UBCSAND (có sẵn do người dùng định nghĩa mô hình đất)

b)Các tính toán:

 • Thời gian tự động đẩy mạnh sử dụng năng động, bước phụ
 • Lựa chọn các chương trình hội nhập thời gian Newmark (αn và βN)
 • Miễn phí phân tích độ rung Harmonic tải
 • SMC nhập khẩu của các tập tin để tải động phụ thuộc thời gian

c)Kết quả:

 • Vận tốc và gia tốc bổ sung cho chuyển vị
 • Cơ cấu và chuyển vị
 • Thời gian-chuyển, vận tốc-Thời gian, Thời gian tăng tốc đường cong
 • Chuyển từ đường cong thời gian để các đường cong tần số sử dụng
 • Sự chuyển động nhanh (Fast Fourier Transform)
 • Phổ tăng tốc phản ứng
 • Ảnh động (tạo ra các file AVI)

d)Ứng dụng:

 • Nguồn rung động đơn
 • Mô phỏng động đất
 • Động đất-cơ cấu tương tác
 • Đánh giá tần số tự nhiên và cộng hưởng
 • Kè ổn định dưới tải trọng động
 • Máy rung động và giao thông
 • Tác động tải
 • Kết cấu phản ứng theo tải trọng động đất
 • Lớp lót đường hầm