Primavera

Phần mềm chuyên dụng của Mỹ trong lĩnh vực quản lý giám sát dự án đầu tư xây dựng tương tự Microsoft Project, với nhiều mô đun quản lý theo từng cấp độ khác nhau như Primavera Enterprise, myPrimavera, SureTrak® Project Manager, được ứng dụng trong rất nhiều doanh nghiệp lớn của nước ta hiện nay.