PROBED

PROBED

Tính năng cơ bản: 
Công cụ thiết kế bảo vệ móng PROBED PROBED là một chương trình mang tính linh hoạt và thân thiện cho việc tính toán bảo vệ đáy và bao bọc đường ống do tác động của sự kết hợp của dòng chảy và sóng liện tục.

PROBED hữu ích cho tất cả mọi người thậm chí hiếm khi liên quan tới khía cạnh về mặt kỹ thuật bảo vệ móng do dòng chảy và sóng. Chẳng hạn như việc dạy học (đại học), thiết kế ( tư vấn). kiểm nghiệm ( viện nghiên cứu) hoặc việc lắp đặt ngoài khơi. PROBED là một công cụ lý tưởng cho những ai muốn áp dụng sự cải tiến mới nhất của công nghệ, mong muốn nhanh chóng và hiệu quả.

Chương trình này kế thừa cho chương trình trước nó như BPP( chương trình bảo vệ đáy) và bảo vệ đường ống PIPECOVER. cả hai đều được phát triển bởi Deltares. Vì PROBED dựa trên nhưng chương trình thường xuyên sử dụng trước đó. Cho nên kết quả là rất khả quan. Cùng với đó PROBED là một sự cải tiến dựa trên thiết kế mới nhất mà ngày nay rất phù hợp. Bên cạnh đó, nó có thể cho người sử dụng hiểu biết tốt hơn độ nhạy của các kết quả vào các thông số đầu vào.

Các chức năng

PROBED bao gồm công thức hiện đại:

·Các điều kiện thủy động

sự dự báo sóng từ trạng thái ngoài khơi đến trạng thái gần bờ

sự tạo sóng do truyền động gió

sự phân bố chiều cao sóng phù hợp với điều kiện nước nông

vận tốc quỹ đạo trong sóng không phi tuyến

·Sự ổn định về tĩnh học và động học của lớp trên cùng

yêu cầu đường kính đá

yêu cầu lớp đá tiêu chuẩn

thiệt hại gây ra bởi một cơn bão do người dùng xác lập

·Thiết kế các lớp lọc dưới đáy

các bộ lọc mở về phương diện hình học

các bộ lọc kín về phương diện hình học

·Các loại cấu trúc khác nhau:

các móng bảo vệ

cấu trúc gần đáy giống như các ống bao bọc

các cọc móng đứng có hình dạng khác nhau được bảo vệ bởi móng bảo vệ

Sự biến đổi sóng

Để tính toán tải trọng sóng trên móng bảo vệ,PROBED cung cấp cho người sử dụng bốn môđun tính toán sóng khác nhau:

- đặc trưng sóng do người dùng tạo nên dựa trên các điều kiện cục bộ

- sự tạo sóng trên cơ sở chiều dài sóng, thời gian, tốc độ gió

- theo công thức kỹ thuật ven biển 2003

- sự biến đổi sóng ngoài khơi đến gần bờ

- sự hình thành sóng ngoài khơi đến biển đổi gần bờ

Kết hợp các ảnh hưởng của sóng vỡ vùng nước nông là một thành phần phân phối sóng Weibull được sử dụng để tính toán sóng cực trị. Người dùng có thể xác định tần số của sự xuất hiện của sóng cực trị, ví dụ H0.1%. Qũy đạo vận tốc trong sóng cực trị này được xác định bằng cách sử dụng phân tích Fourier, bởi vì sóng lớn trong vùng nước nông là phi tuyến ổn định.

Các cấu trúc đá

Bên cạnh việc bảo vệ đáy, người dùng cũng có thể chọn một sự nắp ống hoặc một móng vòng quanh bảo vệ cọc móng thẳng đứng. Hệ số giảm cường độ có thể được áp dụng bởi các nhà thiết kế cho các loại cấu trúc khác nhau.

Sau khi tất cả đầu vào được tạo ra, lần đầu tiên sự ổn định tĩnh có thể được tính toán, có thể được trình bày bằng cách đồ họa. Một số đầu vào các tham số có thể được đặt trên trục ngang. PROBED cho thấy độ nhạy với các tham số, liên quan đến Dn50. Các lớp đá thường được sử dụng cũng được thể hiện trong biểu đồ này. Các yêu cầu tối thiểu lớp đá được vẽ bằng màu xanh. Dựa trên biểu đồ này, người dùng có thể chọn kích cỡ đá của lớp bảo vệ đáy của mình và PROBED cũng có thể tính toán lớp bộ lọc dưới móng dựa trên công thức cho bộ lọc dạng hình học đóng hoặc mở.

Bên cạnh sự ổn định tĩnh học, ổn định động lực cũng được đưa vào. Người dùng có thể xác định thời gian cơn bão (thời gian hay số lượng sóng) và chương trình tính toán thiệt hại theo thời gian cho một đường kính đá nhất định. Cuối cùng, tổng quan được thể hiện của đầu vào quan trọng nhất và dữ liệu đầu ra.