QUAKE/W

QUAKE/W

Tính năng cơ bản: 
QUAKE/ W là sản phẩm phần mềm phần tử hữu hạn ứng dụng cho phân tích động lực học của các kết cấu đất đá chịu tác động của động đất hoặc các lực động từ vụ nổ hay tải trọng tác động đột ngột.

QUAKE/ W là sản phẩm phần mềm phần tử hữu hạn ứng dụng cho phân tích động lực học của các kết cấu đất đá chịu tác động của động đất hoặc các lực động từ vụ nổ hay tải trọng tác động đột ngột. Sử dụng QUAKE / W bạn có thể xác định được chuyển động và áp lực nước lỗ rỗng tới hạn xuất hiện do sự rung chuyển. Phần mềm hỗ trợ 3 mô hình nền: mô hình đàn hồi tuyến tính, mô hình tuyến tính tương đương, mô hình ứng suất hiệu quả phi tuyến. QUAKE/W sử dụng phương pháp tích phân trực tiếp để tính chuyển động và áp suất nước lỗ rỗng tới hạn gây bởi lực quán tính ở thời điểm do người sử dụng đặt ra. QUAKE / W có thể được sử dụng để phân tích hầu hết bài toán lực động đất gặp phải trong các dự án địa kỹ thuật, dân sự, khai mỏ.