Quầy mượn sách tự động (Self Loan Station)

Quầy mượn sách tự động (Self Loan Station)

Tính năng cơ bản: 
Người đọc thay vì mang các cuốn sách cần mượn tới quầy thủ thư để đăng ký mượn có thể sử dụng quầy mượn sách tự động...

Người đọc thay vì mang các cuốn sách cần mượn tới quầy thủ thư để đăng ký mượn có thể sử dụng quầy mượn sách tự động. Quầy mượn sách tự động giúp cho người đọc có thể dễ dàng truy cập và kiểm tra tài khoản, kiểm tra tình trạng sách hoặc tài liệu đã mượn...

Các tính năng tiêu biểu của Self Loan Station:

+ Trực quan và dễ dàng sử dụng đối với mọi đối tượng người đọc nhờ tích hợp màn hình cảm ứng.

+ Có thể kiểm tra và mượn đồng thời cùng lúc 5 tài liệu (sách, báo, tạp chí)

+ Kiểm tra và mượn tài liệu CD/DVD nhờ hệ thống Unlocking Device tích hợp (option)

+ Có thể lựa chọn các mẫu mã quầy khác nhau phù hợp với đối tượng người đọc.