Quầy mượn trả sách (Circulation Assistant)

Quầy mượn trả sách (Circulation Assistant)

Tính năng cơ bản: 
Tại quầy mượn trả sách, thủ thư thay vì thực hiện các thao tác thủ công (kiểm tra thẻ bạn đọc, ghi sổ/nhập máy tính các dữ liệu liên quan đến bạn đọc, kiểm tra tình trạng của sách...) sẽ sử dụng các máy đọc RFID để đọc...

Tại quầy mượn trả sách, thủ thư thay vì thực hiện các thao tác thủ công (kiểm tra thẻ bạn đọc, ghi sổ/nhập máy tính các dữ liệu liên quan đến bạn đọc, kiểm tra tình trạng của sách...) sẽ sử dụng các máy đọc RFID để đọc các dữ liệu về bạn đọc, tài khoản, tên sách, mã số sách... Các thông tin sẽ được truyền trực tiếp tới phần mềm quản lý thư viện được cài đặt trên máy tính. Máy đọc RFID có thể đọc cùng lúc 5 tài liệu (sách, báo, tạp chí).

Các tính năng tiêu biểu của Circulation Assistant:

+ Tự động truyền dữ liệu tới phần mềm quản lý thư viện sẵn có trong hệ thống

+ Có thể đọc cùng lúc 5 tài liệu (sách, báo, tạp chí)

+ Chức năng hiển thị cảnh báo pop-up.