Quầy nạp tiền (Charge-up Station)

Quầy nạp tiền (Charge-up Station)

Tính năng cơ bản: 
Bạn đọc sử dụng quầy nạp tiền tự động để kiểm tra tài khoản..

Bạn đọc sử dụng quầy nạp tiền tự động để kiểm tra tài khoản, nạp thêm tài khoản để có thể sử dụng các dịch 

vụ của thư viện (mượn tài liệu, tải tài liệu qua Internet, sử dụng máy photocopy, ...) mà không cần đến sự can thiệp của các nhân viên thư viện