RAPT Software

RAPT Software

Tính năng cơ bản: 
Phần mềm RAPT là công cụ phân tích và thiết kế hệ thống sàn dầm bê tông ứng suất trước, được phát triển bởi công ty PCDC(Prestressed Concrete Design Consultants)

RAPT được phát triển để sử dụng với máy tính IBM, và sử dụng các tiểu chuẩn quốc tế cho thiết kế nhu

AS 3600 - 2001

AS 1480/AS1481

BS 8100

ACI 318-99/UBC

EUROCODE 2

SABS 0100 ·

CP 65 - 1999

Những đặc điểm nổi bật của phần mềm RAPT phiên bản 6.2.4.1

Phát sinh bản vẽ DXF cho sơ đồ cáp

thiết kế sức căng của sợi carbon

Tự động phát sinh tải trọng động

tự động mô hình tải trọng cho độ võng

Mô hình cục bộ của tải trọng đọng trong việc phân tích sức căng cáp

Tiêu chuẩn thiết kế Indian

IS456 & IS1343

Hong Kong CP2004

1. The Australian Concrete Structures Code AS3600 2. The British Concrete Structures Code BS 8110 3. The American Building Code ACI 318 for Reinforced Concrete 4. Partially to the previous Australian Concrete Structures and Prestressed Concrete Codes AS1480 and AS1481 (shear provisions amended) 5. Eurocode2 6. South African Concrete Code SABS 0100-1 7. Singapore Concrete Code CP 65 These seven base codes can then be further modified to simulate other codes. Users have the ability to adjust the following parameters 1. Code Specific Design Information 2. Load / Safety Factors 3. Reinforcement Data 4. Prestressing Data

Equivalent frame properties are calculated using specific inertias within each span and four inertias in each column. Loads can be entered as uniform distributed loads, linear distributed loads, point loads, point moments or as a moment diagram. RAPT will also calculate (if chosen by designer) moments and forces in the structure due to pattern loading.