Thẻ RFID (RFID tags)

Thẻ RFID (RFID tags)

Tính năng cơ bản: 
Thẻ RFID của FE Technologies được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15693, 18000-3 và ISO 28560...

Các tính năng của RFID tags:

+ Mã hóa tiêu đề và mã số nhận biết, cho phép xác định chi tiết các thông tin của tài liệu.

+ Kích thước bộ nhớ lên tới 1012 bits.

+ Sử dụng loại mực in vĩnh viễn.

+ Có thể sử dụng đối với sách, báo, tạp chí, đĩa CD và DVD (Bullseye RFID tags và Donut tags)...