RISK ANALYST

RISK ANALYST

Tính năng cơ bản: 
BREEZE® Risk Analyst là hệ thống mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái được thiết kế để tiến hành đánh giá đa chiều rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh thái dựa trên mạng lưới thức ăn. BREEZE Risk Analyst kết hợp tất cả các công cụ, cơ sở dữ liệu, chức năng GIS, và các phương trình mô phỏng vận số, vận chuyển, phơi nhiễm thành một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng và giá cả phải chăng.

Đánh giá những nguy hại đối với sức khỏe

BREEZE® Risk Analyst là hệ thống mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái được thiết kế để tiến hành đánh giá đa chiều rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh thái dựa trên mạng lưới thức ăn. BREEZE Risk Analyst kết hợp tất cả các công cụ, cơ sở dữ liệu, chức năng GIS, và các phương trình mô phỏng vận số, vận chuyển, phơi nhiễm thành một ứng dụng phần mềm dễ sử dụng và giá cả phải chăng.

Các đánh giá rủi ro theo quy định và không có quy định

BREEZE Risk Analyst cung cấp khuôn khổ cho việc thực hiện mô hình đánh giá rủi ro cho cả các ứng dụng có quy định và không theo quy định, bao gồm:

 • Đánh giá rủi ro độc tố không khí
 • Báo cáo tác động môi trường
 • Giám sát không khí phân tích các tác động đến sức khoẻ
 • Cho phép đốt chất thải nguy hại HHRAP-RCRA
 • Các chương trình đánh giá rủi ro cộng dồn dựa vào cộng đồng
 • Đánh giá rủi ro sinh thái
 • Tác nhân gây độc hại và mùi khó chịu
 • Nồng độ chất độc trong không khí được cho phép
 • Phương pháp luận về đánh giá rủi ro độc hại trên máy bay
 • Nguy cơ lũy tích
 • Công lý về môi trường
 • Hướng dẫn về các điểm nóng
 • Rủi ro chất độc tồn dư

Chức năng GIS

BREEZE Risk Analyst hiện có dưới dạng ESRI ArcGIS® Extension. Risk Analyst có thể sử dụng các khả năng mạnh mẽ của ArcGIS bao gồm việc hình dung, quản lý, sáng tạo và phân tích dữ liệu địa lý. Về cơ bản để mô hình hóa rủi ro, người dùng có thể hiểu được bối cảnh địa lý của dữ liệu, hình dung các mối quan hệ và xác định các hình thái theo những cách mới không bao giờ có thể nếu không có nhận thức về không gian địa lý.

Các công cụ và tính năng mạnh mẽ

Giao diện người dùng hiện đại với dòng quá trình trực quan

Giao diện người dùng cung cấp thiết lập dự án GIS mạnh mẽ, thân thiện với người dùng, phân tích kết quả và quản lý dự án. Chức năng được tổ chức dựa trên các bước phổ biến trong quá trình đánh giá rủi ro và được tập hợp lại trong tab nội dung và nhóm các thanh công cụ

Tùy chọn báo lỗi nâng cao và báo cáo xác nhận số

Tính năng mạnh mẽ này cung cấp kết quả mô hình minh bạch và các tùy chọn báo lỗi nâng cao cho phép truyền thông hiệu quả và minh bạch các kết quả rủi ro cho các bên liên quan. Tùy chọn báo cáo bao gồm phương trình, tham số đầu vào, tính toán trung gian và kết quả cuối cùng. Tính năng này cũng rất hữu ích để xác định các thông số đầu vào quan trọng và trình điều khiển rủi ro.

Hướng dẫn nhập liệu mô hình không khí linh hoạt

Import Wizard hướng dẫn người dùng nhập mô hình kết quả từ nhiều mô hình phân tán không khí và định dạng dữ liệu (ví dụ: ISCST3, AERMOD, CALPUFF và SCIPUFF). Định dạng nhập khẩu không bị giới hạn hoặc được xác định trước bằng yêu cầu phần mềm cứng nhắc. BREEZE Risk Analyst đọc các định dạng tệp nhập và xuất và cung cấp các công cụ cần thiết để "lập bản đồ" kết quả mô hình hóa không khí với các tham số đầu vào phương trình chính xác. Mô hình hóa phân tán không khí thường tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành. Import Wizard tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì các kết quả mô hình hiện tại có thể được sử dụng mà không cần phải định dạng lại.

Dễ sử dụng Mercury Wizard

Mercury Wizard hướng dẫn người dùng ở tất cả các cấp độ kinh nghiệm thông qua quá trình phức tạp của phân loại thủy ngân và phân chia giai đoạn.

  

Các tham số có thể chỉnh sửa hoàn toàn

Người dùng có toàn quyền truy cập vào tất cả các tham số đầu vào phương trình bao gồm cả trang web cụ thể; phát thải; kịch bản phơi nhiễm; số phận hóa học cụ thể, vận chuyển, và độc tính; và các biến mặc định của phương trình. Người dùng hoàn toàn có thể tham khảo hoặc thêm ý kiến cho tất cả các biến đầu vào.

Khả năng phân tích kết quả và lập bản đồ

• Sử dụng các lựa chọn sắp xếp, lọc, truy vấn, ngưỡng và vượt giới hạn mạnh mẽ

• Phân tích dữ liệu không gian địa lý bằng các công cụ giải thích và phân tích tiên tiến, nhưng vẫn dễ sử dụng

Xuất các kết quả sang Google Earth ™, Microsoft Excel®, Microsoft Access®, Các tập tin định dạng Esri, XML, văn bản hoặc HTML

• Nhanh chóng truy cập thông tin thuộc tính cơ bản như nguồn phát thải chi tiết hoặc thông tin cơ sở

• Tính toán các ước lượng rủi ro cho nhiều nguồn, hoá chất, các kịch bản phơi nhiễm, lộ trình tiếp xúc, và các địa điểm cùng một lúc