Safeti Offshore

Safeti Offshore

Đơn vị phát triển: 
DNV GL
Tính năng cơ bản: 
Safeti Offshore cung cấp một cách tiếp cận tiêu chuẩn có cấu trúc và hệ thống dành cho việc tiến hành đánh giá định lượng rủi ro ngoài khơi. Nó cung cấp nhiều khả năng mạnh mẽ chính xác, linh hoạt và phong phú để thực hiện đa dạng việc đánh giá định lượng rủi ro cho các công trình ngoài khơi

Tổng quan và các thách thức hiện tại

Quantitative Risk Assessment (QRA) - là một phương pháp đánh giá rủi ro cho phép ước tính các con số về mức độ rủi ro liên quan đến các hoạt động đã được ước tính và sau đó đánh giá. QRA nâng cao sự nhận biết và đánh giá một cách có hệ thống các sự kiện ngẫu nhiên có thể xảy ra, bao gồm cả nguyên nhân và hậu quả. Nó cung cấp các tính toán ước lượng giúp người ra quyết định biết được sự tiếp xúc rủi ro đối với người, môi trường, thị trường kinh doanh hoặc các khu vực quan tâm khác.

QRA nhiều năm qua đã chứng tỏ nó như một bộ phận tiêu chuẩn của chương trình quản lý rủi ro cho các công trình ngoài khơi. Trong khi các công cụ chính thức của phần mềm dùng để biểu diễn các nghiên cứu (như NEPTUNE, OHRAT) thì phần lớn các nghiên cứu này lại có xu hướng sử dụng bảng tính excel dựa trên các công cụ đó.

Mặc dù bảng tính cung cấp một mức độ linh hoạt lớn và có thể dễ dàng triển khai, nhưng chúng thường gặp các vấn đề về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát kém, biến đổi đáng kể về mô hình và cấu trúc, thiếu tính tiêu chuẩn hóa. Chúng cũng bị giới hạn trong các mô hình được sử dụng không tính đến sự điển hình (và rõ ràng) tính đến các loại được áp dụng ở ngoài khơi ví dụ như cách bố trí dày đặc, các vấn đề thông gió và sự hiện diện của các rào cản ví dụ như sàn và các bức tường. Một hạn chế khác chính là thiếu khả năng trực quan - một yếu tố quan trọng để dễ sử dụng và thông tin liên lạc rõ ràng về kết quả

Điểm mạnh của Safeti Offshore

■ Công cụ toàn diện tích hợp các module: Phast, Leak, Neptune, Express, Other Standalone Tools trong cùng một phần mềm.

■ Hệ thống linh hoạt để tiến hành đánh giá định lượng rủi ro ở một phạm vi rộng lớn cho các công trình xa bờ.

■ Mô hình chi tiết tất cả các tác động có thể xảy ra (cháy, nổ, khói, các chất độc hại...) kết hợp với sự phát tán một cách ngẫu nhiên ở ngoài khơi.

■ Khả năng tính toán các ảnh hưởng ở mảng rộng của các hệ thống an toàn và rào cản (ví dụ như cách ly, xả khí, nổ tường) như một phần của công việc mô hình hóa và do đó định lượng tác động của các rủi ro.

■ Phân tích chi tiết “leo thang”. Một yếu tố quan trong là việc lan truyền và ảnh hưởng tới các tầng của giàn khoan - là mối quan tâm chính cho các công trình ngoài khơi. Safeti Offshore có thể được sử dụng để thông báo cho các đơn vị phòng hộ, tối ưu hóa lối thoát hiểm và chuẩn bị phương án cứu hộ.

■ Đồ họa 3D cho thấy cả dạng hình học và các gói hệ quả giúp hình dung mức độ của sự kiện nguy hiểm và hiểu biết được những dự đoán phát sinh.

■ Mô hình phát tán dưới biển sâu Safeti Offshore bao gồm các tính năng và liên kết các lợi ích trong một mảng rộng. Ngoài việc trên, Safeti Offshore bao gồm tất cả các tính năng có sẵn trong Safeti Onshore, tiêu chuẩn công nghiệp công cụ đánh giá định lượng rủi ro trên bờ (trước đây gọi là Phast Risk) và nhiều khả năng khác.

Điểm khác biệt của Safeti Onshore và Safeti Offshore

- Safeti Onshore là mô hình tính toán ảnh hưởng tới các khu vực phía xa, có tính đến yếu tố dân cư, các công trình dân dụng

- Safeti Offshore là mô hình tính toán ảnh hưởng tới các khu vực trong giàn khoan, tính toán tỷ lệ thương vong trong giàn khoan, các công trình ngoài khơi. Ảnh hưởng lan truyền rủi ro theo các tầng của giàn khoan, khoanh vùng khu vực, di tản đến nơi an toàn. Điều mà Safeti Onshore không thể làm được.

Video khác

  • 10 minute tour of Safeti Offshore