Sản phẩm và Dịch vụ của BREEZE

Sản phẩm và Dịch vụ của BREEZE

Tính năng cơ bản: 
BREEZE®, phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường được hơn 4.000 chuyên gia EHS sử dụng trong các cơ quan chính phủ, công nghiệp, tư vấn và học thuật ở 90 quốc gia trên toàn thế giới. Phần mềm BREEZE mạnh mẽ, có các giao diện và công cụ trực quan thân thiện, giúp bạn dễ dàng đánh giá tác động của các mối nguy hiểm EHS tại chỗ và các cộng đồng lân cận.

Sản phẩm và dịch vụ của BREEZE bao gồm:

• Phần mềm mô hình phân tán không khí

• Phần mềm mô hình hóa cháy và nổ

• Dữ liệu Khí tượng / Địa Vật lý

• Mô hình hóa chất lượng không khí và đào tạo mô hình hóa ngẫu nhiên

• Dịch vụ mô hình hoá tốc độ cao cho AERMOD

• Giải pháp phần mềm tùy chỉnh

• Dịch vụ mô hình hóa tác động nâng cao EHS

PHẦN MỀM MÔ HÌNH HÓA EHS

BREEZE dễ làm quen và dễ sử dụng vì nó tuân thủ các tiêu chuẩn của Microsoft® cho các giao diện đồ hoạ người dùng trực quan và thống nhất, và nó có các thanh công cụ chuẩn, các khung nhìn, các menu, các lệnh và các hộp thoại. Các chương trình phần mềm BREEZE giúp tạo mô hình hiệu quả và trình bày hiệu quả các kết quả bằng các tính năng có giá trị sau:

• Giao diện đồ họa sáng tạo

• Phát triển dự án nhanh bằng các định dạng tệp bản đồ phổ biến

• Tính năng giống như CAD để số hóa và chỉnh sửa dữ liệu đầu vào mô hình

• Trực tiếp nhập dữ liệu độ cao địa hình

• Hình dung dữ liệu đầu vào mô hình 2D và 3D liên tục

• Tăng thời gian chạy mô hình và hiệu suất bộ nhớ

• Kiểm tra lỗi

• Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật

• Tài liệu toàn diện

Phần mềm BREEZE gồm các thể loại sau:

Phát thải liên tục

Các ứng dụng mô hình chất lượng không khí được phát triển chủ yếu nhằm giải quyết lượng phát thải liên tục từ nhiều nguồn khác nhau.

Đánh giá rủi ro sức khoẻ

Bộ mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro sinh thái được phát triển để thực hiện vận mệnh truyền tải và mô hình hoá rủi ro sinh học để ước tính các tác động tiêu cực tiềm tàng đối với sức khoẻ con người và các cơ quan thụ thể sinh thái.

Phát thải ngẫu nhiên

Các ứng dụng mô hình hóa nhằm giải quyết sự phóng thích do vô tình hoặc cố ý các hóa chất vào bầu khí quyển. Nhiều trong số các mô hình này được sử dụng cho kế hoạch ứng phó khẩn cấp và thiết kế cơ sở vật chất và các mục đích cải tiến an toàn.

Đánh giá thiệt hại do nổ
Các mô hình đánh giá thương tích và thiệt hại do các vụ nổ lớn được sử dụng để đánh giá tính dễ bị tổn thương của hầu như bất kỳ loại cấu trúc nào do vụ nổ bằng chất nổ mạnh hoặc nổ hơi nước gây ra.

Hình ảnh và Phân tích Dữ liệu
Mô hình hóa các ứng dụng nâng cao khả năng phân tích và hình dung các kết quả mô hình.

Dữ liệu khí tượng và dữ liệu địa vật lý sẵn sàng cho mô hình

Nhóm Dữ liệu BREEZE được cung cấp bởi các nhà khí tượng học chuyên nghiệp và các kỹ sư môi trường chuyên cung cấp chuyên môn về khí tượng học để thu thập dữ liệu về nhu cầu mô hình chất lượng không khí. Nhóm dữ liệu có kiến thức về nguồn dữ liệu trên toàn thế giới, các vấn đề tiềm ẩn với bộ dữ liệu bên ngoài và cách thích hợp để giải quyết chúng và các kỹ thuật tiền xử lý thích hợp cho mô hình đầu vào.

BREEZE cũng cung cấp dữ liệu khí tượng học tùy chỉnh cho một loạt các ứng dụng bao gồm dữ liệu thô tại hiện trường cũng như các mạng lưới quan sát để nhập vào các mô hình chất lượng không khí.

Dịch vụ tư vấn chuyên biệt

Các nhân viên chuyên nghiệp và am hiểu BREEZE Software cung cấp rất nhiều các dịch vụ để đáp ứng yêu cầu EHS cho các công ty trên toàn thế giới. Nhóm BREEZE có thể cung cấp các nghiên cứu mô hình hóa phức tạp và chuyên sâu và phát triển giải pháp phần mềm EHS tùy chỉnh (ví dụ, hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Lập mô hình chất lượng không khí và đào tạo mô hình hóa phát thải ngẫu nhiên

BREEZE cũng cung cấp đào tạo chuyên nghiệp cho mô hình phân tán không khí, mô hình hóa phát thải ngẫu nhiên, và các chủ đề môi trường bổ sung cho các chuyên gia EHS. Các lớp học được dạy bởi các bậc thầy về mô hình, những người có kiến thức sâu rộng về khoa học và thực tiễn cũng như những kỹ năng trình bày tuyệt vời. Những người tham dự sẽ được hưởng lợi từ các bài giảng chuyên sâu cũng như các bài tập thực hành bằng tay sử dụng các chương trình BREEZE. Cho dù bạn quan tâm đến việc làm sắc sảo thêm những kỹ năng hiện có của bạn hay hiểu rõ hơn về các mô hình, chúng tôi đều có thể đáp ứng được bạn!