SEEP/W

SEEP/W

Tính năng cơ bản: 
SEEP/W là phần mềm dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn dùng cho phân tích quá trình nước ngầm và sự phân tán áp lực nước lỗ rỗng trong vật liệu xốp như đất, đá.

SEEP/W là phần mềm dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn dùng cho phân tích quá trình nước ngầm và sự phân tán áp lực nước lỗ rỗng trong vật liệu xốp như đất, đá. Các công thức bao hàm toàn diện của phần mềm cho phép bạn xem xét các phân tích từ đơn giản như bài toán thấm ổn định bão hòa tới các bài toán phức tạp như các bài toán thấm bão hòa-không bão hòa phụ thuộc thời gian. SEEP/W được ứng dụng để phân tích và thiết kế các dự án địa kỹ thuật, dân sự, thủy lợi và khai mỏ.