SIGMA/W

SIGMA/W

Tính năng cơ bản: 
SIGMA/W là sản phẩm phần mềm phần tử hữu hạn có thể được sử dụng để thực hiện các phân tích ứng suất và biến dạng của các kết cấu đất đá.

SIGMA/W là sản phẩm phần mềm phần tử hữu hạn có thể được sử dụng để thực hiện các phân tích ứng suất và biến dạng của các kết cấu đất đá. SIGMA/W có thể phân tích từ bài toán biến dạng đàn hồi tuyến tính đơn giản tới bài toàn có độ phức tạp cao như ứng suất hiệu quả đàn-dẻo phi tuyến. Ngoài ra khi kết hợp với SEEP/W, SIGMA/W có thể mô phỏng sự hình thành và phân bố áp suất nước lỗ rỗng trong đất dưới sự tác động của tải trọng ngoài. Tính năng này cho phép SIGMA/W phân tích hầu hết các bài toán ứng suất hoặc biến dạng gặp phải trong các dự án địa kỹ thuật, dân sự, khai mỏ.