SirsiDynix – Mỹ

SirsiDynix – Mỹ

Trong hơn 30 năm hoạt động, SirsiDynix đã xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm cho hơn 23,000 thư viện tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. Các giải pháp phần mềm SirsiDynix cung cấp cho khách hàng được xây dựng dựa trên nhu cầu và các điều kiện thực tế bởi đội ngũ kỹ sư tư vấn giàu kinh nghiệm.

Các sản phẩm phần mềm của SirsiDynix bao gồm các mô đun mở rộng, cho phép tương thích với các giải pháp quản lý trong thư viện khác như: giải pháp an ninh, giải pháp mượn/trả sách tự động, giải pháp công nghệ RFID...

Một số sản phẩm phần mềm và giải pháp tiêu biểu của SirsiDynix:

+ Giải pháp cho thư viện công cộng

+ Giải pháp cho thư viện trường học

+ Giải pháp cho một số thư viện đặc biệt

+ Phần mềm quản lý thư viện tích hợp: Symphony, Horizone, Unicorn.

+ Dịch vụ tư vấn xây dựng giải pháp cho thư viện điện tử

+ Dịch vụ điện toán đám mây...

 

Category Notes

Trong hơn 30 năm hoạt động, SirsiDynix đã xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm cho hơn 23,000 thư viện tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. Các giải pháp phần mềm SirsiDynix cung cấp cho khách hàng được xây dựng dựa trên nhu cầu và các điều kiện thực tế bởi đội ngũ kỹ sư tư vấn giàu kinh nghiệm. Các sản phẩm phần mềm của SirsiDynix bao gồm các mô đun mở rộng, cho phép tương thích với các giải pháp quản lý trong thư viện khác như: giải pháp an ninh, giải pháp mượn/trả sách tự động, giải pháp công nghệ RFID...

Một số sản phẩm phần mềm và giải pháp tiêu biểu của SirsiDynix:

+ Giải pháp cho thư viện công cộng

+ Giải pháp cho thư viện trường học

+ Giải pháp cho một số thư viện đặc biệt

+ Phần mềm quản lý thư viện tích hợp: Symphony, Horizone, Unicorn.

+ Dịch vụ tư vấn xây dựng giải pháp cho thư viện điện tử

+ Dịch vụ điện toán đám mây...