SLOPE/W

SLOPE/W

Tính năng cơ bản: 
SLOPE/W là sản phẩm phần mềm hàng đầu dùng cho tính toán hệ số an toàn của các mái đất, đá. Với SLOPE/W, bạn có thể phân tích các bài toán từ đơn giản đến phức tạp cho các dạng mặt trượt khác nhau, các điều kiện áp suất nước lỗ rỗng, các thuộc tính đất, các phương pháp tính toán và điều kiện tải trọng.

SLOPE/W là sản phẩm phần mềm hàng đầu dùng cho tính toán hệ số an toàn của các mái đất, đá. Với SLOPE/W, bạn có thể phân tích các bài toán từ đơn giản đến phức tạp cho các dạng mặt trượt khác nhau, các điều kiện áp suất nước lỗ rỗng, các thuộc tính đất, các phương pháp tính toán và điều kiện tải trọng.

Dựa trên lý thuyết cân bằng tới hạn, SLOPE/W có thể mô phỏng các loại đất không đồng nhất, địa tầng phức tạp và mô hình hình học các mặt trượt, và các điều kiện áp suất nước lỗ rỗng khác nhau với nhiều dạng mô hình nền khác nhau. Các phân tích có thể được thực hiện sử dụng các tham số đầu vào tất định hoặc xác suất. Các ứng suất tính toán bởi phương pháp phân tích phần tử hữu hạn có thể được sử dụng kết hợp với các tính toán theo phương pháp cân bằng tới hạn để tạo nên phân tích ổn định mái dốc tối ưu nhất hiện có. Với hàng loạt các tính năng thông minh này, SLOPE/W có thể được sử dụng để phân tích hầu hết các bài toán ổn định mái dốc mà bạn có thể gặp phải trong các dự án địa kỹ thuật, dân dụng và khai mỏ.