SQL Server 2008

SQL Server 2008

Tính năng cơ bản: 
Microsoft SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng dữ liệu thông minh, hiệu suất cao và đáng tin cậy để chạy những ứng dụng quan trọng nhất, giảm thời gian và chi phí của việc phát triển và quản lý các ứng dụng, và chuyển giao sự thấu hiểu để hành động cho toàn tổ chức.

SQL Server 2008 giới thiệu 4 lĩnh vực chính trong toàn cảnh nền tảng dữ liệu của Microsoft:

* Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt
SQL Server2008 cho phép các tổ chức có thể chạy hầu hết các ứng dụng phức tạp của họ trên một nền tảng an toàn, tin cậy và có khả năng mở rộng, bên cạnh đó còn giảm được sự phức tạp trong việc quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng tin cậy và an toàn bằng cách bảo đảm những thông tin có giá trị trong các ứng dụng đang tồn tại và nâng cao khả năng sẵn có của dữ liệu. SQL Server 2008 giới thiệu một cơ chế quản lý cách tân dựa trên chính sách, cơ chế này cho phép các chính sách có thể được định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ trên một hoặc nhiều máy chủ. Thêm vào đó, SQL Server 2008 cho phép thi hành truy vấn dự báo với một nền tảng tối ưu.

* Sự phát triển động
SQL Server 2008 cùng với .NET Framework đã giảm được sự phức tạp trong việc phát triển các ứng dụng mới. ADO.NET Entity Framework cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nâng cao năng suất bằng làm việc với các thực thể dữ liệu logic đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp thay vì lập trình trực tiếp với các bảng và cột. Các mở rộng của ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ) mới trong .NET Framework đã cách mạng hóa cách các chuyên gia phát triển truy vấn dữ liệu bằng việc mở rộng VisualC#® và Visual Basic®.NET để hỗ trợ cú pháp truy vấn giống SQL vốn đã có. Hỗ trợ cho các hệ thống kết nối cho phép chuyên gia phát triển xây dựng các ứng dụng cho phép người dùng mang dữ liệu cùng với ứng dụng này vào các thiết bị và sau đó đồng bộ dữ liệu của chúng với máy chủ trung tâm.

* Dữ liệu quan hệ mở rộng
SQL Server2008 cho phép các chuyên gia phát triển khai thác triệt để và quản lý bất kỳ kiểu dữ liệu nào từ các kiểu dữ liệu truyền thống đến dữ liệu không gian địa lý mới.

* Thông tin trong toàn bộ doanh nghiệp
SQL Server 2008 cung cấp một cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, cho phép quản lý các báo cáo, phân tích với bất kỳ kích thước và sự phức tạp nào, bên cạnh đó nó cho phép người dùng dễ dàng hơn trong việc truy cập thông tin thông qua sự tích hợp sâu hơn với Microsoft Office. Điều này cho phép CNTT đưa được thông tin của doanh nghiệp rộng khắp trong tổ chức. SQL Server 2008 tạo những bước đi tuyệt vời trong việc lưu trữ dữ liệu, cho phép người dùng hợp nhất các trung tâm dữ liệu vào một nơi lưu trữ dữ liệu tập trung của toàn doanh nghiệp.

 

2.Feature

SQL Server 2008, phiên bản kế tiếp của Microsoft SQL Server, sẽ cung cấp một nền tảng dữ liệu toàn diện, bảo mật hơn, đáng tin cậy hơn, dễ quản lý hơn và dễ nâng cấp hơn cho các ứng dụng quan trọng của bạn, mà vẫn giúp nhà phát triển tạo ra những ứng dụng mới có thể lưu trữ, sử dụng mọi loại dữ liệu trên mọi thiết bị và giúp mọi người dùng thấu hiểu để quyết định.

Được tín nhiệm: SQL Server cung cấp độ bảo mật cao nhất, đáng tin cậy nhất và khả năng nâng cấp cao nhất cho các ứng dụng quan trọng của bạn.

* Bảo vệ thông tin quý giá
* Đảm bảo nghiệp vụ liên tục
* Tiên đoán được phản ứng

Hiệu suất cao: Để có thể tận dụng các cơ hội mới trong thế giới kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, các công ty cần có khả năng tạo và triển khai các giải pháp hướng dữ liệu nhanh chóng. SQL Server 2008 sẽ giảm thời gian và chi phí để quản lý và phát triển các ứng dụng.

* Quản lý theo chính sách
* Đơn giản hoá việc phát triển ứng dụng
* Lưu trữ mọi loại thông tin

Thông minh: SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng toàn diện thông minh mà người dùng mong muốn.

* Tích hợp mọi dữ liệu
* Chuyển giao thông tin liên quan
* Mang lại khả năng thấu hiểu để hành động

 

4.Update

Để các tổ chức có thể thành công và phát triển trong thế giới dữ liệu ngày nay, họ cần một định hướng chỉ ra các xu hướng then chốt về dữ liệu. Định hướng về nền tảng dữ liệu của Microsoft giúp tổ chức đáp ứng nhu cầu bùng nổ dữ liệu này và thế hệ kế tiếp của ứng dụng hướng dữ liệu. Microsoft sẽ tiếp tục đầu tư vào và phát triển những lĩnh vực quan trọng sau đây để hỗ trợ việc định hướng nền tảng dữ liệu của họ: nền tảng cho dữ liệu quan trọng của tổ chức, phát triển động, dữ liệu quan hệ và Trí khôn Nghiệp vụ. Hãy đọc tài liệu này để tìm hiểu về Định hướng cho Nền tảng Dữ liệu của Microsoft (Microsoft Data Platform Vision) và thấy được làm sao mà SQL Server 2008 đáp ứng nhu cầu của thế hệ kế tiếp của ứng dụng hướng dữ liệu.