STC - Hàn Quốc

STC - Hàn Quốc

STC (Sign Technology and Communication) được thành lập vào ngày 01/06/2001, là hãng cung cấp các giải pháp về biển báo điện tử LED hàng đầu tại Hàn Quốc.

Các giải pháp về biển báo điện tử của STC hiện đang được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như:

+ Biển báo giao thông điện tử (VMS);

+ Bảng tỉ số điện tử trong thi đấu thể thao;

+ Bảng thông tin điện tử tại các bến xe, bến tàu...

Các hệ thống biển báo của STC rất đa dạng, với nhiều cấu hình khác n

hau, được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của dự án và đặc biệt c

ó thể hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.