SupraScanTM A0

SupraScanTM A0

Tính năng cơ bản: 
SupraScanTM A0 là giải pháp thiết bị số hóa phù hợp cho các tài liệu bản vẽ lớn như bản vẽ thiết kế, bản đồ, bản đồ quy hoạch...

SupraScanTM A0 là giải pháp thiết bị số hóa phù hợp cho các tài liệu bản vẽ lớn như bản vẽ thiết kế, bản đồ, bản đồ quy hoạch... SupraScanTM A0 có 3 model chính: 10000 RGB, 14000 BW, 14000RGB.

Một số thông số cơ bản của SupraScanTM A0:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 870 x 1250 mm

- Độ phân giải hình ảnh: 1280 x 1024 pixels

- Tốc độ quét:

· Chế độ màu (model 10000 RGB), 150 dpi, khổ giấy A0: 17 giây

· Chế độ đen trắng (model 14000 BW), 200 dpi, khổ giấy A0: 22 giây

- Định dạng file thu được: TIFF, TIFF LZW, TIFF G4, PNG, JPEG.

- Khối lượng máy: 160 kg