SupraScanTM A00

SupraScanTM A00

Tính năng cơ bản: 
SupraScanTM A00 là giải pháp thiết bị số hóa với khả năng quét được các tài liệu tranh ảnh, bản đồ, bản vẽ có kích thước rất lớn, lên tới 1800 x 1200 mm...

SupraScanTM A00 là giải pháp thiết bị số hóa với khả năng quét được các tài liệu tranh ảnh, bản đồ, bản vẽ có kích thước rất lớn, lên tới 1800 x 1200 mm.

Một số thông số cơ bản của SupraScanTM A00:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 1800 x 1200 mm

- Kiểu màu: 42 bits, 24 bits.

- Camera điều chỉnh được độ cao.

- Điều chỉnh tiêu cự camera thông qua phần mềm

- Tốc độ quét:

· 300 dpi, khổ giấy 2A0: 120 giây.

· 300 dpi, khổ giấy A0: 85 giây.

· 400 dpi, khổ giấy A0: 120 giây.

· 600 dpi, khổ giấy A1: 120 giây.

- Khối lượng máy: > 100 kg