SupraScanTM II A1

SupraScanTM II A1

Tính năng cơ bản: 
SupraScanTM II A1 là model thế hệ mới của dòng SupraScanTM.

SupraScanTM II A1 là model thế hệ mới của dòng SupraScanTM.

Một số thông số cơ bản của SupraScanTM II A1:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 630 x 1100 mm

- Độ phân giải hình ảnh: 1280 x 1024 pixels

- Tốc độ quét:

· 300 dpi, khổ giấy 2 x A2: 7,3 giây

· 300 dpi, khổ giấy 2 x A3: 5,6 giây

· 300 dpi, khổ giấy 2 x A4: 4,2 giây

- Định dạng file thu được: TIFF, TIFF G4, TIFF LZW, PNG, JPEG.

- Kiểu màu: 24 bits, 8 bits

- Khối lượng máy: 85 kg