SupraScanTM QuartzA1/QuartzA1 HD

SupraScanTM QuartzA1/QuartzA1 HD

Tính năng cơ bản: 
SupraScanTM QuartzA1 là model thế hệ thứ 3 thuộc dòng SupraScanTM, được thiết kế dựa trên những cải tiến của những sản phẩm thế hệ trước...

SupraScanTM QuartzA1 là model thế hệ thứ 3 thuộc dòng SupraScanTM, được thiết kế dựa trên những cải tiến của những sản phẩm thế hệ trước.

Một số thông số cơ bản của SupraScanTM QuartzA1:

- Kích thước khổ giấy tối đa quét được: 630 x 1100 mm

- Độ phân giải hình ảnh: 1280 x 1024 pixels

- Tốc độ quét:

· 300 x 300 dpi, khổ giấy A1: 6 giây

· 400 x 400 dpi, khổ giấy A1: 7,9 giây

· 600 x 600 dpi (với model QuartzA1 HD), khổ giấy A1: 23,8 giây

- Định dạng file thu được: TIFF, TIFF G4, TIFF Multipage, TIFF LZW, DNG, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF.

- Kiểu màu: 24 bits, 8 bits, 1 bit

- Khối lượng máy: 310 kg