Synergi Plant - Quản lý rủi ro toàn vẹn cho nhà máy

Synergi Plant - Quản lý rủi ro toàn vẹn cho nhà máy

Đơn vị phát triển: 
DNV GL
Tính năng cơ bản: 
Synergi Plant là một giải pháp phần mềm của DNV, được xây dựng trên thực tiễn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý. Phần mềm sẽ cung cấp một cách tiếp cận PDCA hoàn chỉnh để quản lý rủi ro tài sản, đã được sử dụng bởi các khách hàng hoạt động trong nhà máy quy trình thượng nguồn và hạ nguồn ở các vùng khác nhau trên thế giới.

Synergi Plant - Một giải pháp hoàn chỉnh và thân thiện
Synergi Plant là một giải pháp hoàn chỉnh và dễ sử dụng, bao gồm tất cả các nhu cầu trong quản lý rủi ro toàn vẹn cho nhà máy quy trình của bạn. Các nhà quản lý, các đội toàn vẹn, thanh tra viên và các nhà thầu sẽ tự tin rằng giải pháp này sẽ giải quyết những thách thức theo thực tế kỹ thuật tốt nhất.

Synergi Plant bao gồm các module cho:
• quản lý dữ liệu cơ sở
• lập kế hoạch dựa trên rủi ro định tính và định lượng
• kiểm tra kế hoạch và đóng gói
• kiểm tra thực hiện công việc
• duyệt và lưu trữ kết quả
• đưa ra khuyến nghị
Synergi Plant cũng bao gồm một giao diện để liên kết với các hệ thống CMMS như SAP-PM hoặc MAXIMO để theo dõi các biện pháp giảm thiểu.

NHÀ QUẢN LÝ - TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ CÔNG VIỆC
Là nhà quản lý, bạn phải đảm bảo rằng các tài sản đang hoạt động của bạn đang ở điều kiện tốt, ít bị rủi ro, và tất cả các công việc được lên kế hoạch và thực hiện theo trật tự. Tổng quan về rủi ro và công việc cùng những quan điểm quản lý cá nhân của Synergi Plant cung cấp cho bạn một cái nhìn nhanh chóng về tình trạng tổng thể, đèn giao thông thứ bậc và tóm tắt đồ họa với mức khả năng giảm dần đối với tài sản và các đội chuyên trách.

ĐỘI TOÀN VẸN - LẬP KẾ HOẠCH ĐỘNG LỰC DỰA TRÊN RỦI RO
Là người lập kế hoạch trong đội toàn vẹn, bạn muốn đảm bảo độ toàn vẹn cao nhất cho tài sản của mình,đồng thời các nguồn lực sẵn có được phân bổ để làm việc trên những tài sản quan trọng. Sau đó bạn có thể lập kế hoạch thanh tra trong phạm vi các gói nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn đã được phân bổ cho các đội khác, nhóm thanh tra viên và các nhà thầu. Synergi Plant có một module RBI được cấu hình theo các tiêu chuẩn API RBI cùng với mô hình đánh giá ăn mòn để đánh giá rủi ro tài sản tiềm tàng một cách định tính hoặc định lượng.

THANH TRA VIÊN VÀ CÁC NHÀ THẦU - KIỂM TRA THUẬN TIỆN
Là một kỹ sư thanh tra hoặc là nhà thầu, bạn có thể thấy được nhiệm vụ của mình theo các thứ tự ưu tiên được tổ chức với tất cả các hình thức, các tài liệu và bản vẽ cần thiết trước khi bạn đi ra ngoài để thực hiện việc kiểm tra. Việc tải hình ảnh hoặc video và lưu trữ kết quả giám định của bạn vào hệ thống một cách thuận tiện nhất chính là
điều cần thiết. 

Module quản lý công việc kiểm tra của Synergi Plant sẽ giúp bạn quản lý các nhiệm vụ này. Ngoài ra, kết quả kiểm tra của bạn sẽ được tổ chức tốt với các chi tiết dễ dàng sử dụng trong việc xác định rủi ro tương lai trong việc đánh giá RBI tiếp theo. Điều này đóng góp rất nhiều cho việc tăng hiệu quả kiểm tra.
Giờ đây với Synergi Plant bạn có thể tạo ra các hành động nối tiếp nhau và gửi chúng cho bộ phận bảo trì để đảm bảo các rủi ro có thể được giảm thiểu và kiểm soát.

TRIỂN KHAI VÀ TÍCH HỢP DỄ DÀNG
Là một giám đốc công ty IT, bạn muốn tất cả các hệ thống được cài đặt và duy trì một cách hiệu quả, phù hợp và an toàn. Bạn muốn nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ bạn một cách chuyên nghiệp, chủ động, và liên tục. Bạn phải đối mặt với nhiều thách thức khi tích hợp các hệ thống khác nhau để hỗ trợ người dùng. Synergi Plan sử tdụng công nghệ thông tin tiêu chuẩn mới nhất. Là một ứng dụng hoàn toàn dựa trên web, nó có thể dễ dàng triển khai vào cơ sở hạ tầng của công ty bạn hoặc một môi trường thực tế.
Với giao diện dịch vụ web cởi mở, Synergi Plant sẵn sàng để được tích hợp với các hệ thống hiện tại của bạn. SAP, CMMS, EDMS, các data logger, công cụ báo cáo, và các hệ thống khác mà tổ chức có đều có thể được sử dụng hết.

Video khác

  • Synergi Plant Demo