Thiết bị địa vật lý khác: Carota giếng khoan, địa chấn biển, trọng lực, từ telua, đo phân cực kích thích…

Thiết bị địa vật lý khác: Carota giếng khoan, địa chấn biển, trọng lực, từ telua, đo phân cực kích thích…

Tính năng cơ bản: 
1. Thiết bị carota lỗ khoan 2. Thiết bị phân cực kích thích 3. Thiết bị đo phóng xạ <p> </p>

1. Thiết  bị  Karota  giếng  khoan:  Thiết bị có thể gắn các cảm biến để đo các thông số trong giếng khoan như: điện trở suất, đo phân cực kích thích, gamma tự nhiên, siêu âm  lỗ  khoan...  ứng  dụng  trong  công  tác  thăm  dò,  tìm  kiếm  mạch  nước  ngầm,  tìm kiếm khoáng sản, xác định rõ vị trí, chiều dày các lớp đất đá, xác định rõ chất lượng than, cấu trúc các vỉa than trong địa tầng lỗ khoan cũng như cấu trúc vùng khảo sát.

 

2. Thiết bị trọng lực: Thiết bị địa vật lý quan sát (đo) trường trọng lực trên mặt đất để nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm khoáng sản và giải quyết các nhiệm vụ địa chất.

-  Thiết bị có có năng suất cao, có khả năng chuyển các dữ liệu cao cấp lặp lại trong địa hình gồ ghề. Vị trí của trạm được xác định bằng chức năng GPS tích hợp

-  GPS xác định chính xác các vị trí X-Y-Z, hiệu chỉnh theo thủy triều của trái đất, điều chỉnh độ cao so với mặt nước biển

- Khí tự nhiên thời gian thực và hiệu chỉnh Bouguer

- Hiệu chỉnh trực tuyến địa hình các khu vực gần.

- R/F bật tắt

 

3. Thiết bị phân cực kích thích miền thời gian:  Hiển thị và giám sát thời gian thực tất cả các thông số phân cực kích thích như là: Đường cong phân rã, điện trở tiếp xúc, khả năng sạc, điện trở suất, tín hiệu nhiễu. Điều này cho phép bạn khắc phục sự cố và giám sát chất lượng dữ liệu để khảo sát phân cực kích thích đạt hiệu quả nhất có thể.

4. Thiết bị đo phóng xạ: Thiết bị địa vật lý khảo sát trường phóng xạ tự nhiên phát ra từ đất đá để giải quyết nhiệm vụ đo vẽ bản đồ địa chất, tìm quặng phóng xạ hoặc quặng không phóng xạ cộng sinh với nguyên tố phóng xạ và nghiên cứu môi trường địa chất. Trong thăm dò phóng xạ nguồn của trường phóng xạ là các đồng vị phóng xạ có trong tự nhiên.

 

Thiết bị đo phóng xạ Radon và Thoron:  Thiết bị đo khí phóng xạ đo tức thời nồng độ khí phóng xạ bằng các máy đo khí phóng xạ trong các lớp đất nhằm điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản. Thiết bị được dùng để tìm kiếm quặng phóng xạ U, Th và khoáng sản cộng sinh có nguyên tố phóng xạ dưới lớp phủ h <20m hoặc phát hiện đứt gãy, ranh giới đất đá.

 

 

Thiết bị đo phóng xạ Radon    Thoron:  Thiết bị đo khí phóng xạ đo tức thời nồng độ khí phóng xạ bằng các máy đo khí phóng xạ trong các lớp đất nhằm điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản. Thiết bị được dùng để tìm kiếm quặng phóng xạ U, Th và khoáng sản cộng sinh có nguyên tố phóng xạ dưới lớp phủ h < 20m hoặc phát hiện đứt gãy, ranh giới đất đá.