Thiết bị đo độ phản quang của vạch sơn kẻ đường, biển báo giao thông của Hãng Zenhtner (Thụy Sĩ)

Thiết bị đo độ phản quang của vạch sơn kẻ đường, biển báo giao thông của Hãng Zenhtner (Thụy Sĩ)

Giá: 
Xin liên hệ nhà cung cấp
Đơn vị phát triển: 
Zehntner

Với trên 45 năm kinh nghiệm, Zehntner hiện là một trong những hãng đứng đầu thế giới về các thiết bị kiểm tra vạch kẻ đường và biển báo giao thông.

- Thiết bị đo phản quang vạch sơn kẻ đường cầm tay ZVR 6000, ZRM 6000, ZRM 6013+, ZRM 6014

 

 

- Thiết bị đo phản quang vạch sơn kẻ đường động ZDR 6020 

- Thiết bị đo phản quang biển báo, các thiết bị an toàn, bảo hộ ZDR 6020