Thiết bị xuyên tĩnh của hãng A.P.Vanden Berg (Hà Lan)

Thiết bị xuyên tĩnh của hãng A.P.Vanden Berg (Hà Lan)

Tính năng cơ bản: 
Được thành lập từ năm 1968, A.P.Van den Berg là nhà sản xuất, phân phối thiết bị thí nghiệm xuyên tĩnh hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, A.P.Van den Berg còn là nhà phân phối các thiết bị thủy lực, tham gia vào các dự án lớn trên toàn thế giới.

Được thành lập từ năm 1968, A.P.Van den Berg là nhà sản xuất, phân phối thiết bị thí nghiệm xuyên tĩnh hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, A.P.Van den Berg còn là nhà phân phối các thiết bị thủy lực, tham gia vào các dự án lớn trên toàn thế giới.

Thiết bị kiểm tra xuyên tĩnh HYSON: Thiết bị sử dụng một đầu côn được ấn xuống lòng đất bằng một hệ thống thủy lực khí nén để xác định sức kháng xuyên của đất.

Ứng dụng:

+ Xác định ranh giới các lớp đất đá nửa cứng hay cứng, xác định độ đồng nhất của các lớp đất. 

+ Xác định độ chặt của đất loại cát.

+ Đối chứng với khoan khảo sát và thí nghiệm trong phòng để phân loại đất và xác định một số đặc trưng độ bền của các lớp đất. 

+ Xác định sơ bộ sức chịu tải của móng cọc.