Trụ sở làm việc Tổng cục Thống Kê

Trụ sở làm việc Tổng cục Thống Kê

-Thiết kế năm 2003 hoàn thành năm 2004
-Diện tích xây dựng 1763m2/4 tầng
-Chủ đầu tư: Cơ quan tổng cục Thống Kê
-Địa điểm xây dựng: Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội
-Mục đích công trình: Giải quyết cấp bách về diện tích làm việc tổng cục thống kê, hiện đại hóa công sở, cải tạo cảnh quan, môi trường trong khuôn viên theo quy định của thủ tướng chính phủ về tiêu chuẩn trụ sở.