Trụ sở làm việc và nhà khách Ban Đảng kho lưu trữ tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở làm việc và nhà khách Ban Đảng kho lưu trữ tỉnh Bạc Liêu

-Thiết kế năm 2000 hoàn thành năm 2001

-Diện tích xây dựng 14000m2/3 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 8000m2
-Địa điểm xây dựng: thuộc lô 4 và lô 5 trụ sở tỉnh ủy Bạc Liêu
-Mục đích công trình: chia làm hai khu là nhà khách và khu lưu trữ, phục vụ cho công tác tỉnh ủy