Trụ sở làm việc Xí nghiệp xây dựng 45

Trụ sở làm việc Xí nghiệp xây dựng 45

Trụ sở làm việc Xí nghiệp xây dựng 45

Công ty TNHH MTV Hà Thành - Bộ Quốc Phòng
- Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội