Trụ sở ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trụ sở ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam

- Số 13, La Thành, Đống Đa, Hà Nội