Trung tâm Thương mại Thanh Trì (Phương án đoạt giải nhất)

Trung tâm Thương mại Thanh Trì (Phương án đoạt giải nhất)

-Thiết kế năm 2001
-Diện tích xây dựng 3000m2/6 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 5000m2
-Địa điểm xây dựng: thị trấn Văn Điển - Hà Nội
-Là phương án thiết kế đã thể hiện được những quan điểm lớn, giải quyết tốt công năng của công trình nhiều chức năng hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện tối đa không gian lĩnh vực thương mại