Văn phòng Trung Ương Đảng

Văn phòng Trung Ương Đảng

Nhà làm việc liên cơ quan - Văn phòng TW Đảng

- Số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội