Visual Studio 2010 Professional

Visual Studio 2010 Professional

Tính năng cơ bản: 
Microsoft Visual Studio 2010 Professional là công cụ cần thiết cho cá nhân thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ bản. Nó đơn giản hoá việc tạo ra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng trên nhiều nền tảng bao gồm SharePoint và Cloud. Visual Studio 2010 Professional đi kèm với hỗ trợ tích hợp cho định hướng phát triển thử nghiệm, cũng như các công cụ gỡ lỗi có thể trợ giúp các giải pháp đảm bảo chất lượng cao..

Tính năng

Tùy biến không gian làm việc của bạn: Viết mã ứng dụng thường đòi hỏi phải có nhiều nhà thiết kế và biên tập viên mở cùng một lúc. Visual Studio 2010 Professional giúp bạn tổ chức môi trường kỹ thuật số của bạn với hỗ trợ cho màn hình-đa, mà làm cho nó dễ dàng hơn để quản lý theo cách bạn làm việc.

Tạo sự hợp tác các giải pháp về SharePoint: Mang công cụ cộng tác tùy chỉnh để công ty của bạn bằng cách tận dụng hỗ trợ mới cho SharePoint phát triển, bao gồm dụng cụ cho các bộ phận web, danh sách, quy trình công việc, sự kiện, và nhiều hơn nữa.

Xây dựng các ứng dụng trong Windows 7: Visual Studio 2010 Professional đi kèm với công cụ tích hợp cho Windows 7 phát triển, bao gồm cả cảm ứng đa và "ribbon" UI thành phần mà đưa bạn đi đầu trong công nghệ Windows 7.

Dễ dàng tạo ra các ứng dụng RIA và WPF: New kéo và thả dữ liệu ràng buộc trong Windows Presentation Foundation (WPF) và Silverlight thiết kế xây dựng làm cho Windows và Rich Internet Applications (RIA) dễ dàng và nhanh chóng, cho cả hai nhà thiết kế và phát triển.

Đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng Web: Di chuyển các ứng dụng Web của bạn thành một môi trường sản xuất với một nhấp chuột duy nhất. Visual Studio 2010 Professional chuyển mã của bạn, Internet Information Server (IIS) thiết lập, và giản đồ cơ sở dữ liệu đến máy chủ mục tiêu của bạn.

Microsoft Visual Studio 2010 Professional đi kèm với một loạt các tính năng cho phép các nhà phát triển để xây dựng, gỡ lỗi, kiểm tra đơn vị, và triển khai các ứng dụng chất lượng cao trên một nền tảng đa dạng bao gồm cả Windows, Web, các Cloud, Office và SharePoint, và nhiều hơn nữa.

Môi trường phát triển tích hợp: Visual Studio 2010 Professional cung cấp hỗ trợ cho màn hình-đa, vì vậy bạn có thể tổ chức và quản lý các công việc của bạn tuy nhiên bạn muốn. Bạn cũng có thể mở ra sáng tạo của bạn bằng cách sử dụng thiết kế hình ảnh để tận dụng những nền tảng mới nhất, bao gồm cả Windows 7.

Hỗ trợ phát triển Nền tảng: Cho dù dự án của bạn là đơn giản hay phức tạp, bạn có thể sử dụng Visual Studio 2010 Professional để mang lại tầm nhìn của bạn để cuộc sống trên một loạt các nền tảng bao gồm cả Windows, Windows Server, Web, Cloud, Office và SharePoint, và nhiều hơn nữa.

Công cụ kiểm tra: Visual Studio 2010 Professional bao gồm các đơn vị kiểm nghiệm khả năng trong IDE có thể tạo ra tất cả các phương pháp khai cần thiết cho việc biên soạn các bài kiểm tra đơn vị, mà giúp đỡ để đảm bảo mỗi đơn vị của mã là thực hiện một cách chính xác.

MSDN: Visual Studio 2010 Professional với MSDN Bản là một thuê bao thử nghiệm một năm cung cấp truy cập vào các nền tảng-core mới nhất của Microsoft Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, và Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter - ngoài việc cung cấp hỗ trợ tăng cường từ chuyên nghiệp cộng đồng. Visual Studio 2010 Professional với MSDN Bản có thể được nâng cấp lên Visual Studio 2010 Professional với MSDN vào cuối thời gian dùng thử. Visual Studio 2010 Professional với MSDN là một thuê bao mà cung cấp truy cập cho cả hiện tại và trước đây phiên bản của cốt lõi nền tảng Microsoft. Điều này thuê bao đầy đủ bao gồm Visual Studio Team Foundation Server 2010, Windows Azure giờ sử dụng, e-learning các khóa học, và nhiều hơn nữa..

 

2.Feature

Phần mềm Yêu cầu

Visual Studio 2010 có thể được cài đặt trên hệ điều hành sau:

Windows XP (x86) Service Pack 3 - tất cả các phiên bản ngoại trừ Starter Edition
Windows XP (x64) Service Pack 2 - tất cả các phiên bản ngoại trừ Starter Edition
Windows Vista (x86 & x64) Service Pack 1 - tất cả các phiên bản ngoại trừ Starter Edition
Windows 7 (x86 & x64)
Windows Server 2003 (x86 & x64) Service Pack 2
Windows Server 2003 R2 (x86 & x64)
Windows Server 2008 (x86 & x64) Service Pack 2
Windows Server 2008 R2 (x64)

Kiến trúc được hỗ trợ:

32-bit (x86)
64-bit (x64)

Yêu cầu phần cứng

Máy tính có bộ xử lý 1.6GHz hoặc nhanh hơn
RAM 1024MB
3GB không gian có sẵn đĩa cứng
5.400 vòng / phút ổ đĩa cứng
DirectX 9 có khả năng video card chạy ở 1.280 x 1.024 hoặc cao hơn độ phân giải màn hình
DVD-ROM Drive

 

4.Update

So Sánh Sản Phẩm Giữa Phiên Bản Professional và phiên bản Standard

Những điểm tương đồng giữa hai sản phẩm: Phiên bản Visual Studio 2010 Professional và phiên bản Visual Studio 2010 Standard có chung những tính năng sau đây trong Môi Trường Phát Triển Tích Hợp:

Hệ thống đề án, bao gồm các khuôn mẫu và tính năng hỗ trợ giải pháp đa dự án
Trình soạn thảo mã
Trình soạn thảo và thiết kế các Biểu Mẫu Windows
Trình soạn thảo và thiết kế các Biểu Mẫu Web
Trình soạn thảo các nguồn lực
Trình soạn thảo CSS sẽ xây dựng, áp dụng và quản lý các kiểu và kiểu trình bày trang Web.
Trình thiết kế trang Web, bao gồm trình thiết kế HTML dạng split-pane, kiểm định đánh dấu, và Document Outline Window
Trình soạn thảo XML (XML, XSL, và XSLT)
IntelliSense, có hỗ trợ JavaScript
Các đoạn mã Tìm và sửa lỗi (cục bộ hoặc từ xa)
Trình biên dịch ngôn ngữ (Visual Basic .NET, Visual C#, và Visual C++)
Hỗ trợ cho trình biên dịch 64 bít (riêng cho x64)
Hỗ trợ Multi-Target (.NET Framework 2.0, 3.0, và 3.5)
Hỗ trợ ASP.NET AJAX
Hỗ trợ Windows Presentation Foundation (WPF), bao gồm trình thiết kế WPF dạng ô chia tách, hỗ trợ tìm và sửa lỗi, và mẫu dự án
Hỗ trợ Windows Communication Foundation (WCF), bao gồm các công cụ Test Client và Auto-Hosting
Hỗ trợ Windows Workflow Foundation (WCF), kể cả trình thiết kế
Hỗ trợ LINQ, bao gồm Object Relational Designer, công cụ dòng lệnh SQLMetal, Trình soạn thảo mã có dùng LINQ, hỗ trợ tìm và sửa lỗi
Công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu (cục bộ và từ xa)
Object and Relational Designer (cục bộ và từ xa)
Các công cụ triển khai (ClickOnce và MSI)
Tự động hoá trong việc viết, ghi và chạy macro
Mở rộng IDE để xây dựng, sử dụng các phần bổ sung và gói
Hỗ trợ tích hợp kiểm soát phiên bản (MSSCCI- compatible)1
Hỗ trợ dịch vụ SQL Server Reporting Services
Thuật Sĩ Visual Studio Conversion Wizard dành cho các dự án kế thừa

Những điểm khác nhau giữa hai sản phẩm Phiên bản Visual Studio 2008 Professional và phiên bản Visual Studio 2008 Standard khác nhau như sau: