Windows Server 2008

Windows Server 2008

Tính năng cơ bản: 
Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành Windows Server tiên tiến nhất cho đến giờ phút này; nó được thiết kế là để trợ lực cho các mạng, ứng dụng, dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp. Với Windows Server 2008, quý vị có thể phát triển, chuyển giao, quản lý các ứng dụng và giao diện tương tác phong phú, bảo đảm một cơ sở hạ tầng mạng vững chắc, tăng cường hiệu quả và giá trị công nghệ trong tổ chức của quý vị.

Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ tiếp theo của HĐH Windows Server giúp các chuyên gia CNTT kiểm soát được cơ sở hạ tầng tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo khả năng quản lý, tính sẵn sàng, môi trường máy phục vụ mạnh mẽ, ổn định, và bảo mật hơn nhiều so với trước đây. Windows Server 2008 mang lại giá trị mới cho tổ chức vì mọi người dù đang ở bất cứ đâu cũng nhận được đầy đủ mọi dịch vụ của mạng. Windows Server 2008 cũng giúp hiểu biết sâu sắc hơn về hệ điều hành cùng khả năng chẩn đoán sự cố để các nhà quản trị mạng có nhiều thời gian tập trung tạo thêm giá trị nghiệp vụ. Windows Server 2008 dựa trên sự thành công và sức mạnh của hệ điều hành Windows Server 2003 được khen ngợi và trên các cải tiến trong Service Pack 1 và Windows Server 2003 R2. Tuy vậy, Windows Server 2008 không chỉ cải tiến các hệ điều hành trước mà được thiết kế để mang lại cho tổ chức một nền tảng có năng suất cao nhất để phục vụ các ứng dụng, mạng và các dịch vụ Web từ nhóm làm việc đến trung tâm dữ liệu, bằng tính năng mới, giá trị và hấp dẫn cùng những cải tiến lớn trong hệ điều hành cơ sở.

- Việc bảo trì cũng đơn giản hơn nhiều nhờ dùng cùng cách cập nhật, cùng service pack cho cả máy khách và máy phục vụ.

- Máy khách có thể giám sát các sự kiện riêng rồi chuyển đến Windows Server 2008 để giám sát và báo cáo tập trung.

- Windows Deployment Services giúp triển khai hệ điều hành nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

-Các tính năng Network Access Protection trên Windows Server 2008 đảm bảo máy khách cài Windows Vista nối vào mạng đều tuân thủ chính sách bảo mật và sẽ không cho truy cập vào nguồn lực mạng nếu không phù hợp.

- Độ tin cậy, khả năng nâng cấp và khả năng đáp ứng nhanh toàn diện của cơ sở hạ tầng tăng nhiều nhờ những cải tiến trong Windows Vista và Windows Server 2008

- Máy khách có thể trả lại các tác vụ in ấn trước khi gởi đến máy phục vụ in ấn để giảm tải cho máy phục vụ và tăng tính sẵn sàng.

- Nguồn lực của máy phục vụ được trữ cục bộ để luôn sẵn để dùng, cho dù không có máy phục vụ, các bản sao tự động cập nhật khi máy khách và máy phục vụ được nối kết trở lại.

- Các ứng dụng và trình thông dịch cần chạy trên cả máy khách lẫn máy phục vụ có thể tận dụng Transactional File System để giảm nguy cơ sinh lỗi trong quá trình đăng ký và thao tác trên tập tin và trở về trạng thái ổn định khi có sự cố hay bị hủy bỏ.

- Có thể tạo ra các chính sách để đảm bảo Chất lượng Dịch vụ tốt hơn cho các ứng dụng hoặc dịch vụ cần ưu tiên về băng thông mạng từ máy khách đến máy phục vụ.

- Các máy khách Windows Vista nối mạng Windows Server 2008 sẽ thấy rõ tốc độ truyền thông nhanh hơn hẳn và ổn định hơn hẳn.

- Tìm kiếm máy phục vụ cài Windows Server 2008 từ một máy khách cài Windows Vista sử dụng công nghệ lập chỉ mục và lưu trữ tốt hơn ở cả hai máy, nên tốc độ cực nhanh trên toàn doanh nghiệp.

- Native IPv6 hỗ trợ chéo mọi dịch vụ máy khách và máy phục vụ tạo nên mạng máy tính đáng tin cậy hơn và dễ nâng cấp hơn, TCP/IP stack được chép lại làm cho truyền thông nhanh hơn và hiệu quả hơn.

- Giao thức Server Message Block 2.0 mới có một số cải tiến về truyền thông, bao gồm khả năng vận hành nhanh hơn khi kết nối để chia sẻ tập tin qua các đường liên kết trì trệ và khả năng bảo mật tốt hơn bằng cách dùng cách xác thực lẫn nhau và chữ ký điện tử.

- Terminal Services trong Windows Server 2008 có nhiều cải tiến, bao gồm khả năng máy khách cài Windows Vista được truy cập từ xa vào các nguồn lực nội bộ thông qua một HTTP gateway và các ứng dụng ở xa hoạt động liền lạc như thể đang chạy trên máy tính của mình.

 

 

2.Feature

Ngoài tính năng mới, Windows Server 2008 còn có nhiều cải tiến lớn trong hệ điều hành cơ sở so với Windows Server 2003. Các cải tiến đáng chú ý gồm có những cải tiến về mạng, các tính năng bảo mật nâng cao, truy cập ứng dụng từ xa, quản lý các vai trò của máy phục vụ trung tâm, các công cụ giám sát độ tin cậy và vận hành, kết nối server dự phòng sự cố/kết nối chuyển dịch server khi có sự cố, triển khai và hệ thống tập tin. Những cải tiến này và nhiều cải tiến khác nữa sẽ giúp tổ chức tối ưu hoá mức độ linh hoạt, tính sẵn sàng và khả năng kiểm soát các máy phục vụ của mình.

*Xây dựng để phục vụ Web: Windows Server 2008 đi chung với Internet Information Services 7.0 (IIS7), một máy phục vụ Web và cũng là một nền tảng có độ bảo mật cao, dễ quản lý, mà mục đích là phát triển và host chính xác các ứng dụng & dịch vụ Web. Một cải tiến đáng kể cho nền tảng Windows Web, IIS7 có cấu trúc từng phần, nhờ vậy mà linh hoạt hơn và dễ điều khiển hơn. IIS7 cũng góp phần đơn giản hoá công tác quản lý, chẩn đoán và giải quyết sự cố vừa nhanh vừa hữu hiệu, bảo đảm khả năng mở rộng toàn diện. Internet Information Server IIS7 và .NET Framework 3.0 là nền tảng toàn diện để xây dựng những ứng dụng liên kết người dùng và dữ liệu, cho phép họ hiển thị, chia sẻ và tác động đến thông tin. Ngoài ra, IIS7 cũng đóng vai trò trung tâm trong việc hợp nhất các công nghệ nền tảng Web của Microsoft, cụ thể là ASP.NET, Windows Communication Foundation Web Services và Windows SharePoint Services.

*Tính năng ảo hoá có sẵn: Microsoft Windows Server Hyper-V, công nghệ ảo hoá máy phục vụ thế hệ kế tiếp dựa trên công nghệ ảo hoá cơ bản, cho phép khai thác tối đa các khoản đầu tư về phần cứng của máy phục vụ bằng cách hợp nhất vai trò của các máy phục vụ dưới dạng các máy ảo riêng biệt chạy trên một máy đơn lẻ theo nghĩa vật lý. Cũng có thể chạy nhiều hệ điều hành-Windows, Linux và nhiều hệ điều hành khác-song song trên một máy phục vụ đơn lẻ mà vẫn có hiệu quả. Nhờ tính năng ảo hoá có sẵn trong hệ điều hành Windows Server 2008 và chính sách cấp phép đơn giản, việc tận dụng các khoản tiết kiệm chi phí về ảo hoá sẽ dễ dàng hơn bao giờ cả. Cũng có thể ảo hoá các ứng dụng một cách hiệu quả nếu dùng công nghệ khai thác ứng dụng tập trung Windows Server 2008. Terminal Services Gateway và Terminal Services RemoteApp cho phép truy cập từ xa dễ dàng đối với các chương trình chạy trên nền Windows chuẩn. Cụ thể là chạy các chương trình này trên một máy phục vụ thiết bị đầu cuối, chứ không chạy trực tiếp trên một máy khách-không cần một VPN phức tạp.

*Bảo mật: Windows Server 2008 là Windows Server vững chắc nhất cho đến giờ phút này. Hệ điều hành đã được vững chắc hoá để đề phòng sự cố và nhiều công nghệ mới cũng góp phần ngăn ngừa trường hợp kết nối bất hợp lệ vào mạng, máy phục vụ, dữ liệu và tài khoản người dùng. Network Access Protection (NAP) bảo đảm những máy tính cố gắng kết nối vào mạng của quý vị đều theo đúng chính sách bảo mật trong tổ chức của quý vị. Tích hợp công nghệ và một số cải tiến sẽ làm cho dịch vụ Active Directory trở thành một giải pháp Identify and Access (IDA) tích hợp và hợp nhất có hiệu quả. Read-Only Domain Controller (RODC) và BitLocker Drive Encryption cho phép triển khai cơ sở dữ liệu AD của quý vị ngay tại các chi nhánh.

*Nền móng vững chắc cho khối lượng công việc của quý vị: Windows Server 2008 đặt nền móng vững chắc cho toàn bộ công việc của máy phục vụ và các yêu cầu về ứng dụng, nhưng vẫn dễ triển khai và dễ quản lý. Server Manager mới tinh sẽ cung cấp một điều khiển quản lý thống nhất để đơn giản hoá và hợp lý hoá công việc cài đặt, xác lập cấu hình và quản lý máy phục vụ. Windows PowerShell, một trình thông dịch dòng lệnh mới, cho phép người quản trị tự động hoá các công việc quản trị hệ thống thường ngày trên nhiều máy phục vụ. Windows Deployment Services là một phương tiện đơn giản, an toàn để nhanh chóng triển khai hệ điều hành qua những lần cài đặt qua mạng. Các thuật sĩ Failover Clustering (kết nối chuyển dịch máy phục vụ khi xảy ra sự cố) trong Windows Server 2008 và tính năng hỗ trợ đầy đủ Ipv6, kết hợp với tính năng thống nhất quản lý Cân bằng Tải Mạng, thiết thực đến nỗi những người không chuyên về CNTT vẫn đạt được hiệu quả sử dụng đáng kể. Cuối cùng, tuỳ chọn mới về cài đặt Server Core của Windows Server 2008 cho phép cài riêng những thành phần và phân hệ cần thiết cho một vai trò nào đó của máy phục vụ mà thôi, chứ không có giao diện người dùng đồ hoạ. Giảm bớt vai trò và tính năng nghĩa là giảm thiểu các ghi vết đĩa và dịch vụ mà vẫn ít bị tấn công bề mặt. Nó cũng giúp cho nhân viên CNTT của quý vị chuyên sâu về vai trò nào đó của máy phục vụ cần được hỗ trợ.

 

 

4.Update

Tóm lược về phiên bản Windows Server 2008

 

9.Price

Liên lệ