Yardi

Hãng p/mềm nổi tiếng, cung cấp s/p và dịch vụ p/mềm quản lý cho các dự án bất động sản.