Phần mềm SOBEK

SOBEK

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Bộ mô hình 1D/2D toàn bộ cho giải pháp về nước. SOBEK là một bộ mô hình mạnh mẽ để dự báo lũ, tối ưu hóa hệ thống thoát nước, điều khiển hệ thống dẫn nước, thiết kế cống thoát nước cho dòng nước lũ,...

Liên hệ
Đăng ký mua