Tin tức

14Tháng 12020

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

Ngày 10/01/2020 vừa qua, tại tầng 6 tòa nhà CIC - CDC Bộ xây dựng, tập thể Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tổ chức thành công trọn vẹn Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

14Tháng 12020

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

Ngày 10/01/2020 vừa qua, tại tầng 6 tòa nhà CIC - CDC Bộ xây dựng, tập thể Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tổ chức thành công trọn vẹn Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

08Tháng 12020

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

11Tháng 122019

Khuyến mãi lớn: Mua enjiCAD, nhận ngay iPad!

Nhân dịp ra mắt phần mềm enjiCAD, Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC triển khai chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn“Mua enjiCAD, nhận ngay iPad!”

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

14Tháng 12020

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

Ngày 10/01/2020 vừa qua, tại tầng 6 tòa nhà CIC - CDC Bộ xây dựng, tập thể Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tổ chức thành công trọn vẹn Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

13Tháng 12020

Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực...

Hệ thống 10 thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020

11Tháng 122019

Khuyến mãi lớn: Mua enjiCAD, nhận ngay iPad!

Nhân dịp ra mắt phần mềm enjiCAD, Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC triển khai chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn“Mua enjiCAD, nhận ngay iPad!”

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Tổng kết 2019 vững mạnh, hướng tới 2020 đột phá

Ngày 10/01/2020 vừa qua, tại tầng 6 tòa nhà CIC - CDC Bộ xây dựng, tập thể Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tổ chức thành công trọn vẹn Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.