Tin tức

09Tháng 102019

PTV KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 10

PTV khuyến mãi đặc biệt trong tháng 10 nhân dịp hội nghị ITS toàn cầu tại Singapore và Hãng PTV cho ra mắt các bản cập nhật mới 

09Tháng 102019

PTV KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 10

PTV khuyến mãi đặc biệt trong tháng 10 nhân dịp hội nghị ITS toàn cầu tại Singapore và Hãng PTV cho ra mắt các bản cập nhật mới 

03Tháng 102019
Thiết bị tự động hỗ trợ dò vết nứt đường hầm, công trình

CIC đã cung cấp Thiết bị dò tìm vết nứt cho Đường hầm sông Sài Gòn (còn gọi là Hầm Thủ Thiêm)

Tháng 5/2018 Công ty Công Nghệ và Tư vấn CIC đã cung cấp thiết bị dò tìm vết nứt cho Hầm Thủ Thiêm

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

09Tháng 102019

PTV KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 10

PTV khuyến mãi đặc biệt trong tháng 10 nhân dịp hội nghị ITS toàn cầu tại Singapore và Hãng PTV cho ra mắt các bản cập nhật mới 

03Tháng 102019
Thiết bị tự động hỗ trợ dò vết nứt đường hầm, công trình

CIC đã cung cấp Thiết bị dò tìm vết nứt cho Đường hầm sông Sài Gòn (còn gọi là Hầm Thủ Thiêm)

Tháng 5/2018 Công ty Công Nghệ và Tư vấn CIC đã cung cấp thiết bị dò tìm vết nứt cho Hầm Thủ Thiêm

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.