Tin tức

04Tháng 72019

DNV GL Solutions Day - Hội thảo Các giải pháp quản lý rủi ro và QHSE

Hội thảo về các Giải pháp Quản lý rủi ro và QHSE của DNV GL sẽ diễn ra tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/8/2019 tại khách sạn REX Saigon (vé vào MIỄN PHÍ, đăng ký trước ngày 1/8/2019)
Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC (thuộc Bộ Xây Dựng) hân hạnh là Đối tác chính thức của DNV GL tại Việt Nam cùng tổ chức Hội thảo.

04Tháng 72019

DNV GL Solutions Day - Hội thảo Các giải pháp quản lý rủi ro và QHSE

Hội thảo về các Giải pháp Quản lý rủi ro và QHSE của DNV GL sẽ diễn ra tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/8/2019 tại khách sạn REX Saigon (vé vào MIỄN PHÍ, đăng ký trước ngày 1/8/2019)
Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC (thuộc Bộ Xây Dựng) hân hạnh là Đối tác chính thức của DNV GL tại Việt Nam cùng tổ chức Hội thảo.

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

04Tháng 72019

DNV GL Solutions Day - Hội thảo Các giải pháp quản lý rủi ro và QHSE

Hội thảo về các Giải pháp Quản lý rủi ro và QHSE của DNV GL sẽ diễn ra tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/8/2019 tại khách sạn REX Saigon (vé vào MIỄN PHÍ, đăng ký trước ngày 1/8/2019)
Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC (thuộc Bộ Xây Dựng) hân hạnh là Đối tác chính thức của DNV GL tại Việt Nam cùng tổ chức Hội thảo.

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

DNV GL Solutions Day - Hội thảo Các giải pháp quản lý rủi ro và QHSE

Hội thảo về các Giải pháp Quản lý rủi ro và QHSE của DNV GL sẽ diễn ra tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.Tại Việt Nam, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/8/2019 tại khách sạn REX Saigon (vé vào MIỄN PHÍ, đăng ký trước ngày 1/8/2019)Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC (thuộc Bộ Xây Dựng) hân hạnh là Đối tác chính thức của DNV GL tại Việt Nam cùng tổ chức Hội thảo.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.