Hãng Schlumberger

Hãng Schlumberger

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

AquaChem Phân tích Dữ liệu Chất lượng Nước, Biểu đồ, Báo cáo, và Mô hình Quản lý tài nguyên nước dưới đất, các dự án công nghiệp, và các điểm mỏ yêu cầu giám sát liên tục và thu thập mẫu nước để đảm bảo...

Liên hệ
Đăng ký mua